Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2013

vius
4138 6e64
Reposted frommalsaine malsaine viarudely rudely

January 10 2013

5160 a322
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacouples couples

January 09 2013

vius
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viarudely rudely
vius
9625 0059
Reposted fromojkomena ojkomena viacouples couples
vius

December 23 2012

vius
vius
vius
omnomnomnom
Reposted fromcube cube viablueberry7475 blueberry7475
vius
Reposted fromSkinamc Skinamc viablueberry7475 blueberry7475
vius
vius
Reposted frommeren meren viablueberry7475 blueberry7475
vius
6626 e216 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxmonroex xmonroex
vius
9437 8215
Reposted fromflorentte florentte viaxmonroex xmonroex

December 21 2012

vius
Why not ;)
Reposted frompowerpill powerpill viarudely rudely
vius
Czasem tworzymy coś niezwykłego, sami do końca o tym nie wiedząc.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaflyhigh flyhigh
vius
1371 b65b
Gorąca kąpiel jest dobra na wszystko, no, prawie na wszystko. Szczególnie wtedy, kiedy bywa mi tak smutno, że chciałabym umrzeć, albo kiedy jestem zbyt zdenerwowana, żeby zasnąć, albo zakochana w chłopcu, którego nie zobaczę przez cały tydzień, wpadam w skrajną depresję.
vius
9477 143c
vius
3035 7e25
Reposted fromletshavesex letshavesex

December 02 2012

vius

    Chujnia w aktualnościach.

— Zapaliłabym
Reposted fromzenibyja zenibyja viaflyhigh flyhigh
vius

[x]
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl